Chính sách đổi trả và bảo hành tại Kayotec.net

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chỉ áp dụng đổi trả với các sản phẩm dạng hộp và áp dụng mức phí hủy đơn hàng & phí vận chuyển trở lại người bán. Sản phẩm phải nguyên vẹn chưa có dấu hiệu bị mở và còn nguyên lớp bảo vệ bên ngoài hộp.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Phần mềm trực tuyến được cấp phép là “nguyên trạng” qua hình thức e-license. Khách hàng tự chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm. Hãng sản xuất không cung cấp bất cứ việc bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện đặc biệt nào. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng hoặc được bảo đảm pháp lý theo các điều luật tại địa phương của bạn mà thỏa thuận này không thể thay đổi. Trong phạm vi các điều luật tại địa phương của bạn cho phép, hãng sẽ loại trừ các khoản bảo hành được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể và không vi phạm.

QUY TRÌNH HOÀN TRẢ VÀ THU HỒI SẢN PHẨM

Trong vòng 7 ngày sau khi nhận sản phẩm nếu xác định lỗi do Bên bán hoặc lỗi sản phẩm do nhà sản xuất, khách hàng liên hệ với chúng tôi, gửi thông tin đơn hàng & sản phẩm để tiến hành thông báo hoàn trả.

“Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa, lập biên bản yêu cầu hoàn trả, và hướng dẫn quý khách trả hàng”

“Trường hợp lỗi sản phẩm do nhà sản xuất chúng tôi sẽ làm thủ tục đổi trả thay cho khách hàng”

“Khi sản phẩm đổi trả về đến kho, chúng tôi sẽ thông báo hoặc hoàn thành các thủ tục hóa đơn chứng từ cần thiết.”

Khách Hàng được trả lại Sản phẩm dạng hộp do lỗi đặt hàng chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Các trường hợp áp dụng là sai sót nhập dữ liệu đơn đặt hàng về giá, kiểu dáng, số lượng mà do lỗi của bên bán.
2. Sản Phẩm phải còn nguyên đai, nguyên kiện, chưa kích hoạt – activate key.
3. Sản phẩm không kích hoạt – activate được, được xác định do lỗi từ nhà sản xuất
– Khách Hàng Không được trả lại Sản phẩm do các vấn đề sau :
4. Sản phẩm đã mua không được hoàn trả bởi bất cứ lý do nào nếu Key đã kích hoạt – activate lỗi không phải từ nhà sản xuất

Chỉ áp dụng đổi trả với các sản phẩm dạng hộp và áp dụng mức phí hủy đơn hàng & phí vận chuyển trở lại người bán. Sản phẩm phải nguyên vẹn chưa có dấu hiệu bị mở và còn nguyên lớp bảo vệ bên ngoài hộp.

Thông tin liên hệ khi đổi trả hàng hóa

Công ty TNHH Công Nghệ GADITI

  • Địa chỉ: 161E1 Trung Mỹ Tây 13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 03797 68 688
  • Mail: info@kayotec.net