Bitdefender Total Security 5PC1Y

900.000 

Bảo vệ thời gian thực chống lại: virus, worm, trojan, ransome, rootkit, spyware v.v.

Phát hiện & ngăn chặn các hình vi tấn công mạng đáng ngờ.

Bảo vệ khỏi ransomeware với cơ chế đa lớp.

Chặn & xoá adware.

Phát hiện & ngăn chặn các malware đa nền tảng.

Bảo vệ thông tin & tài khoản khá nhân, ngân hàng.

Chống tấn công lừa đảo.

Chống theo dõi.

Tính năng Bitdefender Shield.

Tính năng quét siêu nhanh.

Tính năng autopilot.