Canva For Teams

Canva không chỉ dùng để thiết kế hình ảnh mà còn dùng để thiết kế nhiều loại ấn phẩm khác:

  • Video, slide thuyết trình
  • CV (Sơ yếu lý lịch)
  • Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội
  • Logo, poster, banner, thumbnail (ảnh thu nhỏ)
  • Infographics, tờ rơi, hóa đơn
  • Chứng chỉ
  • Thư mời, thiệp mời
  • v/v

Thời gin sử dụng trong 1 năm

Vui lòng liên hệ hotline 0379768688 để được hỗ trợ, chúng tôi ngừng cho phép đặt hàng trực tuyến tại Website.