Kaspersky Internet Security 1 PCs 1 Year

290.000 

  • Sử dụng cho 1 PCs trong 12 tháng.
  • Bảo vệ chống virus.
  • Bảo vệ dựa trên điện toán đám mây.
  • Ngăn chặn khai thác lỗ hổng tự động.
  • Chế độ Ứng dụng tin cậy.
  • Bảo vệ chống chương trình khóa màn hình.
  • Công cụ Theo dõi hệ thống.
  • Cơ sở dữ liệu chống virus tối ưu hóa.
  • Bảo vệ Internet bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công của phần mềm độc hại tinh vi trên mạng.