Trend Micro Internet Security 1 PCs 1 Year

260.000 

Cài đặt được cho 1 PCs/12 tháng.

Chống virus, malware, trojan v.v..

Chặn mối đe doạ trên web.

Chống ransomware.

Bảo vệ email.

Chống tấn công phishing.

Tính năng lọc nội dung dành cho trẻ em.