Bitdefender Total Security

Bảo vệ thời gian thực chống lại: virus, worm, trojan, ransome, rootkit, spyware v.v.

Phát hiện & ngăn chặn các hình vi tấn công mạng đáng ngờ.

Bảo vệ khỏi ransomeware với cơ chế đa lớp.

Chặn & xoá adware.

Phát hiện & ngăn chặn các malware đa nền tảng.

Bảo vệ thông tin & tài khoản khá nhân, ngân hàng.

Chống tấn công lừa đảo.

Chống theo dõi.

Tính năng Bitdefender Shield.

Tính năng quét siêu nhanh.

Tính năng autopilot.

 

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.