Thông Tin Khách Hàng

  1. Tất cả thông tin về khách hàng khi mua hàng tại Kayotec được bảo vệ, chúng tôi luôn thấu hiểu khách hàng về thông tin riêng tư.
  2. Thông tin trao đổi mua bán chỉ có trên KAYOTEC và không đượv sử dụng ở ngoài phạm vi.

Thay đổi đối với Thỏa thuận này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng các điều khoản được cập nhật trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện mới.