Kaspersky Internet Security 3 PCs 1 Year

630.000 

Sử dụng cho 3 PCs trong 12 tháng.

Bảo vệ chống virus.

Bảo vệ dựa trên điện toán đám mây.

Ngăn chặn khai thác lỗ hổng tự động.

Chế độ Ứng dụng tin cậy.

Bảo vệ chống chương trình khóa màn hình.

Công cụ Theo dõi hệ thống.

Cơ sở dữ liệu chống virus tối ưu hóa.

Bảo vệ Internet bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công của phần mềm độc hại tinh vi trên mạng.