SecurityGateway for Email Servers

  • Quản trị dễ dàng
  • Báo cáo toàn diện
  • Báo cáo người dùng bị lây nhiễm
  • DLP & Bộ lọc quy tắc tùy chỉnh (Custom Rule Filters)
  • Và nhiều tính năng khác …
Danh mục: ,
Vui lòng liên hệ hotline 0379768688 để được hỗ trợ, chúng tôi ngừng cho phép đặt hàng trực tuyến tại Website.