Outlook Connector for MDaemon

MDaemon Connector for Outlook cung cấp chức năng tạo nhóm và chức năng cộng tác bằng cách kết nối MDaemon Email Server với máy khách Outlook client để sử dụng email, lịch của Outlook với lịch trình rảnh rỗi (free)/ bận rộn (busy), danh bạ (address book), danh sách phân phối (distribution lists), tác vụ (tasks) và ghi chú (notes). Qua đó, MDaemon Connector for Outlook giúp người dùng cuối đặt Microsoft Outlook làm ứng dụng email ưa thích của họ.

Danh mục: ,
Vui lòng liên hệ hotline 0379768688 để được hỗ trợ, chúng tôi ngừng cho phép đặt hàng trực tuyến tại Website.