Microsoft Teams

650.000 

Microsoft Teams có sẵn như một phần của đăng ký Microsoft Office 365. Các gói trả phí bắt đầu từ $ 5,00 / người dùng/tháng và phải tuân theo cam kết hàng năm.

  • Gói Microsoft Teams: Miễn phí (không có cam kết).
  • Gói Microsoft 365 Business Basic: $ 5,00 / người dùng / tháng.
  • Gói Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50 / người dùng / tháng.
  • Gói Office 365 E3: $ 20,00 / người dùng / tháng.