Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess P6 (T5D-03302)

5.100.000 

Gói mua một lần cho 1 PC hoặc máy Mac.

Các phiên bản 2019 cổ điển của Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

Bao gồm hỗ trợ của Microsoft trong 60 ngày mà không tính thêm phí.

Được cấp phép cho mục đích sử dụng trong gia đình và thương mại Tất cả ngôn ngữ được bao gồm.

Tương thích với Windows 10 hoặc macOS.