Cách sao chép một trang tài liệu trong Microsoft Word

Cách sao chép một trang tài liệu trong Microsoft Word

Nếu bạn đang làm việc trên một tài liệu trong Microsoft Word, bạn có thể muốn sao chép một trang để sử dụng lại trong cùng một tài liệu chỉ với những thay đổi nhỏ. Điều này rất hữu ích nếu bạn đang tạo một mẫu. 

Cách sao chép một trang trong Microsoft Word

Nếu tài liệu hiện tại của bạn chỉ có một trang, việc sao chép và dán nó trong tài liệu của bạn rất đơn giản.

Chọn tất cả nội dung trên trang bằng một trong các phương pháp sau:

  • Nhấn Ctrl + A. _
  • Bấm SelectSelect All từ tab Home.
  • Kéo con trỏ của bạn qua toàn bộ nội dung.

Sau đó, sao chép những nội dung đó bằng một trong các phương pháp sau:

  • Nhấn Ctrl + C. 
  • Nhấp chuột phải và chọn Copy .

Tiếp theo, đặt con trỏ của bạn ở cuối trang. Chuyển đến tab Insert  nhấp vào Blank Page trong phần Pages.

Con trỏ của bạn bây giờ sẽ xuất hiện ở đầu trang trống mới. Dán nội dung bạn vừa sao chép bằng một trong các phương pháp sau:

  • Nhấn Ctrl + V. 
  • Bấm Insert trên tab Home.
  • Nhấp chuột phải và chọn Paste.

Cách sao chép một trang từ tài liệu nhiều trang

Nếu tài liệu của bạn có nhiều trang và bạn chỉ muốn sao chép một trang, hãy sử dụng cùng một loại hành động sao chép / dán nhưng chỉ chọn văn bản trên trang bạn muốn sao chép.

Để thực hiện việc này, chỉ kéo con trỏ qua nội dung của trang đó và sử dụng một trong các phương pháp ở trên để sao chép nội dung.

Đặt con trỏ của bạn ở cuối trang mà bạn muốn chèn trang mới, sắp được sao chép. Sau đó, trên tab Insert, bấm Blank Page .

Dán nội dung bạn vừa sao chép bằng một trong các phương pháp trên.

Cách sao chép trang sang tài liệu mới

Nếu bạn muốn sao chép một trang từ tài liệu hiện có của mình và đặt nó vào một tài liệu mới, hãy sử dụng các bước tương tự như trên nhưng điều chỉnh một thứ.

Chọn và sao chép nội dung trang bằng các phương pháp đã đề cập ở phần trên. Sau đó, thay vì sử dụng tab Insert để thêm trang mới, hãy nhấp vào File và chọn Blank Document trong phần New.

Khi tài liệu mới hiển thị, hãy đặt con trỏ vào nơi bạn muốn trang mới và sử dụng một trong các phương pháp dán đã đề cập.

Cách sao chép trang sang tài liệu hiện có

Nếu bạn đã có tài liệu mà bạn muốn sao chép trang, hãy làm theo các bước tương tự để chọn và sao chép trang. Mở tài liệu hiện có của bạn, đặt con trỏ vào nơi bạn muốn trang và sử dụng một trong các phương pháp dán đã đề cập.

Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang sau khi nhân bản một trang trong Word.

Bình chọn
Vui lòng liên hệ hotline 0379768688 để được hỗ trợ, chúng tôi ngừng cho phép đặt hàng trực tuyến tại Website.