Hướng dẫn chuyển đổi Norton Security sang máy mới

Nếu sản phẩm Norton của bạn được cài đặt trên thiết bị mà bạn không còn sử dụng, bạn có thể chuyển các sản phẩm Norton của mình từ thiết bị này sang thiết bị khác.

  1. Tải bộ cài đặt mới/ Đăng nhập tài khoản Norton
  2. Trong Devices, xác định đối tượng cần bỏ.
  3. Chọn Manage License.
  4. Trong Manage licenses → chọn thiết bị cũ → chọn Remove Norton.
  5. Chọn Next.
  6. Chọn Yes.
  7. Chạy bộ cài đặt trên thiết bị mới Install Now.
  8. Tiếp tục quá trình cho đến khi cài đặt thành công (Xem thêm)

Bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng liên hệ hotline 0379768688 để được hỗ trợ, chúng tôi ngừng cho phép đặt hàng trực tuyến tại Website.