Cách khắc phục lỗi “The Application Was Unable To Start Correctly (0xc0000142)” trên Microsoft 365

Cách khắc phục lỗi “The Application Was Unable To Start Correctly (0xc0000142)” trên Microsoft 365

Các ứng dụng Microsoft 365 (Microsoft Office 365) thường mở rất nhanh và dễ dàng. Nhưng gần đây, khi bạn thử mở ứng dụng Word và xuất hiện lỗi “The application was unable to start correctly(0xc0000142). Click OK to close the application” trên Windows 10?

Lỗi tương tự cũng xuất hiện khi mở các ứng dụng Microsoft Office 365 khác như Excel và PowerPoint. Vì vậy, thông báo “The application was unable to start correctly(0xc0000142). Click OK to close the application” hiển thị trên các ứng dụng Microsoft Office 365.

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt Windows 10. Điều hướng đến Apps > Apps & features.

Bước 2: Cuộn xuống để xem mục Microsoft 365. Nhấp vào mục nhập để hiển thị nút Modify đổi bị ẩn. Bấm vào nút Modify.

Nhấp vào nút Yes khi bạn nhận được lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng.

Bước 3: Khi bạn nhận được hộp thoại sau, hãy chọn tùy chọn Quick Repair và sau đó nhấp vào nút Repair.

Bước 4: Cuối cùng, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau. Nhấp vào nút Repair để bắt đầu sửa chữa các ứng dụng Microsoft Office đã cài đặt. Có thể mất một lúc để hoàn thành công việc sửa chữa.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể thử mở các ứng dụng Office. Tất cả các ứng dụng Microsoft Office sẽ hoạt động mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy lặp lại các Bước 1, 2 và 3, nhưng ở Bước 3, hãy chọn Online Repair (như trong hình bên dưới) thay vì tùy chọn Quick Repair đã chọn trước đó. Lưu ý rằng Online Repair có thể mất nhiều thời gian hơn Quick Repair.

Bình chọn
Vui lòng liên hệ hotline 0379768688 để được hỗ trợ, chúng tôi ngừng cho phép đặt hàng trực tuyến tại Website.